CẤP BÁCH XÂY DỰNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN QUỐC GIA | VTC16

Lĩnh vực nuôi biển đã được Đảng, Chính phủ xác định là động lực phát triển và đã có hầu như đầy đủ các chính sách để trở thành cực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy ngành thủy sản chuyển mình trong giai đoạn đến năm 2045.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.