vsalogo

THÔNG BÁO: Tuyển chọn Tư vấn cho hoạt động "Xây dựng báo cáo Khó khăn trong tiếp...

Sự kiện 
28/08/2019
Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) đã tài trợ cho Hiệp hội Nuôi biển Vi...

THÔNG BÁO: Tuyển chọn Tư vấn cho hoạt động "Xây dựng báo cáo Khó khăn trong tiếp...

Sự kiện 
20/08/2019
Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững (IDH) đã tài trợ cho Hiệp hội Nuôi biển Vi...

Hội thảo quốc giá: Phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Việt Nam

Tin tức 
23/07/2019
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô...

THÔNG BÁO: Tuyền chọn Chuyên gia tư vấn về tổng quan các mô hình nuôi biển xa bờ...

Sự kiện 
19/06/2019
(VSA) Trung tâm Khoa học Công nghệ Nuôi biển Việt Nam (SSTC) - Hiệp hội Nuôi biể...