vsalogo
avata

Tên doanh nghiêp:

NBD Investment JSC

Tên thương mại:

NBD Investment JSC

Logo:

logo

Địa chỉ:

Tỉnh(TP):

Hà Nội

Lĩnh vực hoạt động:

In ấn, thiết kế đồ họa, quảng cáo, xử lý môi trường

Điện thoại công ty:

+ 84 462762229

Fax:

+ 84 462762229

Email:

Website:

www.nationalbrand.vn

HT QLCL:

Sản phẩm:

In ấn, xử lý môi trường

Thông tin thêm:

- Năm thành lập: 2010 - Thị trường chính: Hà Nội và các tỉnh phía Bắc