vsalogo

WEBSITE HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT QUA COVID-19

Ngày đăng: 25/05/2021
Website: https://hotro.vibonline.com.vn/ do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây dựng và quản trị trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận và tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhằm ứng phó kịp thời với tác động của dịch Covid-19. Đây là hoạt động thuộc Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Aus4Reform) thực hiện theo Thỏa thuận tài trợ giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam.

Với mục tiêu: 

  • Cung cấp và cập nhật thông tin cho các doanh nghiệp về các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19
  • Hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tìm kiếm và tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.
  • Tiếp nhận và phản ánh các ý kiến góp ý, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm tốt của các cơ quan chính quyền trong việc triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.

Truy cập vào website Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid 19, bạn có thể tìm thấy: Cập nhật các gói hỗ trợ hiện hành của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Cập nhật các chính sách, thông tin hỗ trợ theo lĩnh vực ngành nghề của doanh nghiệp; Tìm kiếm các văn bản chính sách hỗ trợ theo Bộ ngành, địa phương ban hành văn bản; Tham gia các diễn đàn trao đổi về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Chia sẻ các kinh nghiệm tốt đã được áp dụng tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua Covid-19; Các thông tin liên quan khác... Theo đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về chính sách hỗ trợ, thủ tục để thụ hưởng các chương trình hỗ trợ theo nhóm ngành nghề, quy mô doanh nghiệp, địa bàn. 

Theo VCCI

Bạn cần đăng nhập để bình luận