Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, ngày 18/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành 02 văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 18/7/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Văn bản 970/TTg-KGVX về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, để hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Chí Minh và các địa phương phía Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống Covid-19 của từng bộ tại TP. Hồ Chí Minh, do một đồng chí Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đối với các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg cần chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Cùng ngày 18/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản 971/TTg-KGVX gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, để phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác điều phối nhân lực y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg có nhu cầu hỗ trợ nhân lực y tế: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống dịch trên địa bàn.

Đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chính phủ yêu cầu tổng hợp khả năng có thể hỗ trợ về bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên để phục vụ phòng chống dịch tại các địa phương khác trên cả nước.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương tổng hợp số liệu theo chỉ đạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước 17h ngày 20/7/2021 .

Các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc phân bổ và tổ chức tiêm vắc xin cho các đối tượng theo quy định, bảo đảm kịp thời, an toàn, hiệu quả. Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ này.

Việt Hoàng